O nás

Vznik Synů Bouře 10. se datuje k 10.8. 2010, kdy myšlenka pravidelných výsadků s military tématikou byla ještě v plenkách. Postupem času jsme si uvědomili, že to chce něco víc, než jen chodit do lesa, i když to má také své kouzlo. Člověk existuje jen krátký čas a v dnešním světě čas letí obzvláště rychle. Důležité je jak život člověk prožije a co se dokáže naučit, na stáří těžko budeme moci navštěvovat les s výstrojí a výzbrojí, dokud nás hřeje mládí chceme něco zažít a ne jen prosedět čas u počítače a televize. Na základě tohoto podtextu vznikl tento tým, který nejen chce dnešní realitu udělat zážitkově zajímavou, ale také chce se připravovat a to ne jen vojensky na případné situace, které mohou nastat. Většina dovedností a znalostí, které chceme pojmout za své se hodí i pro běžný život, během kterého může kohokoliv z nás cokoliv zaskočit.

Tým se pyšní  vlastním znakem, který je zpracován i do podoby nášivky, vlastní hymnu jednotky a rovněž vlastní kroniku, ve které jsou zapsány zprávy z jednotlivých misí vylepšeny fotografiemi a získanými znalostmi při konkrétním výsadku.

Budoucnost týmu spočívá v aktivitě členů týmu, jejich neustálém zdokonalování a obohacování znalostí a dovedností, snaze se přiblížit jednotkám podobného charakteru, které se tímto živý. Od členů SB 10. se vyžaduje vlastní iniciativa, která spočívá hlavně v připravovaných akcích, včetně nových nápadů při výcviku a instruktáži, zdokonalování fyzické připravenosti, odolnosti a odhodlanosti, která je nutná pro splnění cílů misí. Na rozdíl od profesionálů, pro které je tento druh života denním chlebem, u naší jednotky je brán zřetel na zátěž a výdrž jako u členů aktivních záloh, kteří cvičí z vlastní vůle a přesvědčení ve volném čase po pracovním vytížení.

Fungování SB 10., členové této jednotky jsou vesměs vojáky v záloze, kteří mají nějaký vztah k military životu. Hodnostní hierarchie není určena a každý člen se podílí na funkčnosti týmu, na začátku roku je stanoven plán činnosti pro daný rok, který je postupně v rámci časových možností plněn. Během roku je plánováno minimum výsadků, které je nutno splnit, obsah výuky a získávání dovedností a plán nové výstroje.  Na každý výsadek je určen velitel mise, který má za úkol plán celého výsadku a harmonogram prováděných akcí, rovněž pak zpracovává zprávu, která je pak zapsána do kroniky a uvedena na těchto stránkách vždy z poslední mise. Každý člen výsadku, má právo se angažovat s přípravou a návrhy na zdokonalení a zpestření jakýkoliv akcí při výsadku a rovněž spolupracovat s velitelem mise na zajištění a provádění stanovených úkolů.

Recon team neboli průzkumná část týmu je obsahem a výcvikem náročnější část SB 10. a to jak výbavou, podstatou ale i stylem plněných úkolů při výsadcích apod.  Jejím cílem je připravit své členy na taktiku přežití za nepřátelskou linií, získávání informací, přežití a využití alternativních zdrojů vody a potravy atd.

Assault tým neboli palebná podpora je součást SB 10., která slouží k doplnění týmu o část převážně určenou k podpoře průzkumného týmu k dosažení určených cílů nebo jejich případná kooperace s využitím informací od průzkumu. U této části týmu není kladen takový důraz na vybavenost, jelikož jejich pobyt v nepřátelské zóně není plánován na delší čas a ani jejich funkce neslouží k tomu, aby tak činili.

Proč výběr této speciální jednotky? Samozřejmě každý se rád přiřazuje už jen z důvodu prestiže k podobným jednotkám, které jsou svou charakteristikou odlišné od jakýchkoliv konvenčních jednotek. V našem případě však nešlo o tak jednoduchou volbu. Jakákoliv utvořená jednotka má svůj  smysl, úkol i náplň. Ať se jedná o speciální jednotku nebo konvenční, vždy absence jedné či druhé ztěžuje nebo dokonce znemožňuje splnění zadaných úkolů. Proto my jako jednotka v žádném případě neznevažujeme ostatní složky a podsložky armádních jednotek a ani je nenadřazujeme. Je zřejmé, že každý voják jako individualita není vhodný ke všem typům jednotek a ke splnění všech úkolů. Účel speciálních jednotek vyplývá ze samotného názvu těchto jednotek, z většiny případu jsou vytvořeny pro plnění speciálních úkolů, na které jsou specielně cvičeny, připravovány a vybavovány. Nasazení konvenčních jednotek na tyto speciální úkoly by nejenom bylo nevhodné, ale bylo by to  i plýtváním sil, materiálu a vojáků. V neposlední řadě i dosažení takovéhoto úkolu by  při plnění touto jednotkou mohlo být nanejvýš ohroženo. Naší volbou speciální jednotky a to zvláště jednotky hloubkového průzkumu byla spíše než jen její prestiže její pracovní náplň, její funkčnost, výcvik a styl přiřazených úkolů. Ne každý je vhodným kandidátem do těchto jednotek a to jak ve výcviku v přežití na nepřátelském území, získávání taktických informací z území nepřítele, jeho infiltrace a schopnosti utajeného návratu k vlastním jednotkám, stylu zadaných úkolů a způsobu jejich provádění a jiných odlišností od konvenčních jednotek. Je to jako v civilním životě, kdy každý nemůže být například knihovníkem  nebo policistou. Každý se ve své individualitě hodí pro to či ono povolání a stejný předpoklad platí i pro zařazení do typu jednotek dle jejich náplně. Naše charakterová  volba byla jasná odhodlanost, odpovědnost, iniciativa, trpělivost, výdrž, disciplína a také rovněž bratrství charakteristické pro tyto jednotky.